Umowy notarialne Kartuzy

Sporządzamy umowy notarialne w Kartuzach. Zgodnie z prawem istnieje kategoria umów, które dla swej ważności wymagają zawarcia u rejenta. Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli dane oświadczenie woli może być zawarte w dowolnym trybie, to forma notarialna zapewnia stronom nadzór merytoryczny nad treścią dokumentu. Informujemy Klientów na temat tego, jakie treści mogą znaleźć się w umowie, jakie wywrą skutki, a jakie klauzule będą zakazane.

Co więcej, umowa notarialna automatycznie zyskuje moc dokumentu urzędowego. W związku z tym podważenie jej autentyczności wiąże się jedynie z minimalnym ryzykiem. W kancelarii udzielamy także poświadczeń notarialnych związanych z autentycznością podpisu czy dziedziczeniem.

Do umów, które można zawrzeć jedynie w kancelarii notarialnej, należą m.in.:

  •  - umowa majątkowa małżeńska,
  •  - umowa sprzedaży nieruchomości, a także umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą nieruchomości,
  •  - utworzenie statutu spółki akcyjnej,
  •  - umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich.

Z kolei umowami, które nie muszą być, ale często są zawierane przed rejentem, są np. umowa sprzedaży dzieła sztuki, pojazdu, biżuterii. Jeśli nie masz pewności, czy dany akt musi być zawarty w formie notarialnej pod rygorem nieważności, warto skonsultować się z prawnikiem.

 

Zalety zawierania umów w formie notarialnej

Zaletami umów notarialnych są również:

  •  - bezpieczna archiwizacja dokumentu w kancelarii,
  •  - możliwość zarejestrowania dokumentu w przeznaczonym do tego rejestrze,
  •  - zabezpieczenie treści oświadczenia woli przed tym, by zapoznały się z nią niepowołane osoby,
  •  - zastosowanie narzędzi prawnych w celu pełnego wyrażenia woli obu stron stosunku prawnego.

Decydując się na wsparcie prawnika podczas składania oświadczeń woli, strony zyskują pomoc merytoryczną i prawną, która polega na wyjaśnieniu treści poszczególnych zapisów i wykazaniu skutków prawnych, z jakimi się one wiążą.