Pozostałe czynności notarialne – Kartuzy

Notariusz Beata Damps-Stoltmann wykonuje szereg czynności notarialnych wynikających z odrębnych przepisów prawa oraz na życzenie stron, które pragną nadać im formę aktu notarialnego – o ile są one zgodne z prawem. Te czynności notarialne obejmują różnorodne aspekty życia prywatnego i biznesowego.

 

Zakres usług notarialnych

  • sporządzanie oświadczeń woli – notariusz może potwierdzać oświadczenia woli stron umów lub innych dokumentów, co zapewnia ich wiarygodność i legalność;
  • sporządzanie umów i umów przedwstępnych – umowy biznesowe, umowy kupna-sprzedaży, umowy o pracę i wiele innych mogą być sporządzone w formie aktu notarialnego, co dodaje im ważności i zgodności z prawem;
  • sporządzanie pełnomocnictw – notariusz może sporządzić akt notarialny potwierdzający pełnomocnictwo udzielane przez jedną osobę innej w celu reprezentacji jej interesów, podpisywania umów lub podejmowania innych działań prawnych;
  • sporządzanie dokumentów nieruchomości – akt notarialny jest często wymagany w przypadku umów kupna-sprzedaży nieruchomości, darowizn nieruchomości i innych transakcji związanych z nieruchomościami;
  • sporządzanie aktów nabycia nieruchomości – notariusz może sporządzić akty nabycia nieruchomości, które potwierdzają przeniesienie własności nieruchomości na nowego właściciela;
  • oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych – notariusz może pomagać w sporządzaniu oświadczeń dotyczących ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, takich jak służebność czy hipoteka.

Notariusz jest dostępny do wykonywania innych czynności notarialnych na życzenie stron, które są zgodne z prawem i wymagają potwierdzenia formą aktu notarialnego.