Kancelaria

Kancelaria Notarialna - Notariusz Beata Damps-Stoltmann

Notariusz Beata Damps-Stoltmann jako osoba zaufania publicznego świadczy usługi notarialne dla Klientów prywatnych i biznesowych. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej i z dbałością o należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron.

 

 

Czynności notarialne

 

Notariusz oferuje pełen zakres czynności notarialnych określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2020.1192 tj. z dnia 2020.07.03), w tym w szczególności dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • przyjmuje oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Wymagane dokumenty

 

Zakres wymaganych dokumentów zależy od zleconej czynności notarialnej i jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem. Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem dokonania czynności celem ich sprawdzenia.

Niezależnie od charakteru czynności notarialnej do każdej czynności niezbędny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość strony (dowód osobisty lub paszport).

 

Opłaty

 

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie ustalane indywidualnie, zgodnie z obowiązującą taksą notarialną (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz wynagrodzenia notariusz jako płatnik pobiera w imieniu państwa dodatkowo podatki i opłaty sądowe, które przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych, i nie stanowią one dochodu notariusza.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych, wymaganych dokumentów i wysokości opłat jest bezpłatne.

 

Kontakt

Dane kontaktowe kancelarii

 

KANCELARIA NOTARIALNA
BEATA DAMPS-STOLTMANN NOTARIUSZ

ikona pinezka

ul. Kościuszki 10, 83-300 Kartuzy

 

Kancelaria jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W pobliżu Kancelarii znajduje się parking oraz Bank.

 

ikona telefon

Sekretariat

+48 58 681 06 58

+48 605 327 193

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia:
pn. - pt.: 8.00 - 15.00
Inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, notariusz dokonuje czynności poza kancelarią (np. w miejscu zamieszkania lub aktualnego pobytu strony).

Numer rachunku bankowego 81 1020 1866 0000 1002 0072 5721

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęca się do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane