Kancelaria

Kancelaria Notarialna – Notariusz Beata Damps-Stoltmann

Notariusz Beata Damps-Stoltmann jako osoba zaufania publicznego świadczy usługi notarialne dla Klientów prywatnych i biznesowych. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej i z dbałością o należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron. Działamy z pełnym zrozumieniem dla unikalnych potrzeb każdego klienta i oferujemy wsparcie bazujące na solidnym przygotowaniu i wieloletnim doświadczeniu.

 

Biuro notarialne w Kartuzach

Biuro notarialne w Kartuzach to miejsce, które gwarantuje najwyższy poziom profesjonalizmu i zaufania publicznego. Najważniejszym celem notariusz Beaty Damps-Stoltmann jest zapewnienie klientom kompleksowej ochrony ich praw i interesów. Działa z pełnym zaangażowaniem i dbałością o każdy szczegół, aby osiągnąć satysfakcję klientów i zagwarantować im pewność co do ważnych transakcji i dokumentów prawnych. Notariusz działa w sposób rzetelny i dokładny, dbając o każdy szczegół i zapewniając kompleksową ochronę praw klientów.

 

Usługi notarialne w Kartuzach

Kancelaria notarialna Beaty Damps-Stoltmann to miejsce, w którym Klienci prywatni i przedsiębiorcy mogą skorzystać z profesjonalnych usług notarialnych świadczonych na najwyższym poziomie. Notariusz Beata Damps-Stoltmann dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do udzielania wszechstronnych usług notarialnych, spełniając najwyższe standardy zawodowe. Zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi rozdzielności majątkowej, sporządzania testamentów czy poświadczania dokumentów. Usługi notarialne obejmują także dokonywanie aktów poświadczenia, udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, nieruchomości, spadków czy prawa handlowego. Ponadto, notariusz Beata Damps-Stoltmann jest również specjalistą w zakresie umów i dokumentacji biznesowej, co czyni ją niezastąpionym partnerem dla przedsiębiorców z całego regionu.

 

Oferta kancelarii notarialnej w Kartuzach

Kancelaria notarialna w Kartuzach oferuje szeroki zakres usług notarialnych, które obejmują nie tylko transakcje skierowane do klientów indywidualnych, ale także obsługę firm i instytucji. Dzięki pełnemu zrozumieniu istoty notariatu – notariusz Beata Damps-Stoltmann gwarantuje, że wszystkie czynności notarialne są wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem najwyższych standardów etyki zawodowej.

Oferujemy kompleksowe usługi notarialne obejmujące sporządzanie aktów notarialnych stanowiących solidną i trwałą formę dokumentacji prawnej – kluczową w zabezpieczaniu praw stron w różnorodnych transakcjach. Dodatkowo notariusz Beata Damps-Stoltmann oficjalnie poświadcza dokumenty, nadając im niezbędną ważność prawną, co jest istotne szczególnie w przypadku istotnych umów i pełnomocnictw. Zapewnia również wsparcie w dziedzinie prawa nieruchomości, pomagając w procesach sprzedaży, zakupu, darowizn, dziedziczeń oraz kwestiach hipotek i zastawów. W obszarze prawa spadkowego udziela wsparcia, włączając w to sporządzanie testamentów notarialnych, podział spadku oraz uzyskiwanie aktów nabycia spadku. Dla przedsiębiorców zapewnia specjalistyczną obsługę notarialną w zakresie umów handlowych, spółek oraz przekształceń firm, gwarantując pełne prawne zabezpieczenie, co pozwala prowadzić działalność zgonie z aktualnie obowiązującym prawem.

 

 

Czynności notarialne

 

Notariusz oferuje pełen zakres czynności notarialnych określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2020.1192 tj. z dnia 2020.07.03), w tym w szczególności dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • przyjmuje oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Wymagane dokumenty

 

Zakres wymaganych dokumentów zależy od zleconej czynności notarialnej i jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem. Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem dokonania czynności celem ich sprawdzenia.

Niezależnie od charakteru czynności notarialnej do każdej czynności niezbędny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość strony (dowód osobisty lub paszport).

 

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie ustalane indywidualnie, zgodnie z obowiązującą taksą notarialną (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), powiększone o należny podatek VAT. O szczegółach poinformuje Państwa notariusz w Kartuzach. Cennik obejmuje każdą z oferowanych usług.

Warto jednak zaznaczyć, że oprócz wynagrodzenia za swoje usługi, notariusz jest zobowiązany do pobierania podatków i opłat sądowych w imieniu państwa. Te środki są przekazywane na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych i nie stanowią dochodu notariusza. Stanowią one integralną częścią procesu dokonywania aktów notarialnych, a ich wysokość jest regulowana przez przepisy prawne i zależy od rodzaju czynności notarialnej oraz wartości dokumentowanych transakcji.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych, wymaganych dokumentów i wysokości opłat jest bezpłatne. Notariusz służy jako źródło profesjonalnej wiedzy, której celem jest pomóc klientom zrozumieć procesy prawne i zabezpieczyć ich prawa oraz interesy. Dlatego warto skorzystać z takiej pomocy, aby uniknąć nieporozumień i zagwarantować prawidłowy przebieg wszelkich czynności notarialnych.

 

Kontakt

Dane kontaktowe kancelarii

 

KANCELARIA NOTARIALNA
BEATA DAMPS-STOLTMANN NOTARIUSZ

ikona pinezka

ul. Kościuszki 10, 83-300 Kartuzy

 

Kancelaria jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. W pobliżu Kancelarii znajduje się parking oraz Bank.

 

ikona telefon

Sekretariat

+48 58 681 06 58

+48 605 327 193

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia:
pn. - pt.: 8.00 - 15.00
Inne terminy i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, notariusz dokonuje czynności poza kancelarią (np. w miejscu zamieszkania lub aktualnego pobytu strony).

Numer rachunku bankowego 81 1020 1866 0000 1002 0072 5721

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęca się do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane