Testament notarialny Kartuzy

Sporządzamy testamenty notarialne w kancelarii w Kartuzach. Akty zyskują moc dokumentu urzędowego i umożliwiają spadkodawcy zarządzanie majątkiem na wypadek śmierci. Po przeprowadzeniu czynności treść oświadczenia woli zostaje zarejestrowana w specjalnym rejestrze. Z kolei oryginał testamentu jest przechowywany w kancelarii, co pozwala chronić go przed tym, by nie dostał się w niepowołane ręce. Testator może otrzymać wypis ze sporządzonego aktu, jeśli sobie tego życzy.

 

Dlaczego warto przygotować testament w formie notarialnej?

Zaletami testamentu notarialnego są:

  •  - wiążąca moc dokumentu — wraz z momentem złożenia pod nim podpisu zyskuje on moc dokumentu urzędowego. Rejent w trakcie czynności sprawdza, czy osoba wyrażająca ostatnią wolę ma zdolność do czynności prawnych i nie działa pod przymusem. To w przyszłości ogranicza możliwości podważenia testamentu;
  •  - wykorzystanie przez testatora legalnych narzędzi do zarządzania majątkiem — system prawny w Polsce jest na tyle złożony, że trudno orientować się we wszystkich obowiązujących przepisach. Współpracując z prawnikiem, unikniesz zawarcia w treści aktu niedozwolonych klauzul, a zastosujesz te, które będą realizowały Twoją wolę. Wyjaśnimy Ci poszczególne pojęcia i skutki związane z ich stosowaniem;
  •  - ochrona dokumentu przed zniszczeniem, zgubieniem — oryginał dokumentu jest zabezpieczony przed celowym bądź przypadkowym uszkodzeniem, przez co minimalizuje się szansę na to, że wola spadkodawcy nie zostanie zrealizowana.

W kancelarii istnieje również możliwość zawierania umów notarialnych — w tym także umowy darowizny, która pozwala jeszcze za życia zarządzać majątkiem.