Testament notarialny – Kartuzy

Sporządzamy testamenty notarialne w Kartuzach. Akty zyskują moc dokumentu urzędowego i umożliwiają spadkodawcy zarządzanie majątkiem na wypadek śmierci. Po przeprowadzeniu czynności treść oświadczenia woli zostaje zarejestrowana w specjalnym rejestrze. Z kolei oryginał testamentu jest przechowywany w kancelarii, co pozwala chronić go przed tym, by nie dostał się w niepowołane ręce. Testator może otrzymać wypis ze sporządzonego aktu, jeśli sobie tego życzy.

Testament sporządzany u notariusza jest skutecznym narzędziem planowania dziedziczenia majątku oraz zapewnienia, że w momencie śmierci spadkodawcy jego życzenia zostaną spełnione zgodnie z prawem. To rozwiązanie szczególnie przydatne w przypadku skomplikowanych spraw majątkowych lub gdy spadkodawca pragnie rozdzielić swój majątek w sposób nietypowy. Testament notarialny stanowi też gwarancję uczciwego i zgodnego z prawem postępowania w sprawach spadkowych.

Testament notarialny jest prawnie wiążący i musi być respektowany po śmierci spadkodawcy. Wszystkie decyzje dotyczące dziedziczenia i rozdysponowania majątkiem muszą być zgodne z treścią testamentu, co gwarantuje przestrzeganie woli spadkodawcy.

 

Dlaczego warto przygotować testament w formie notarialnej?

Zaletami testamentu notarialnego są:

  • wiążąca moc dokumentu – wraz z momentem złożenia pod nim podpisu zyskuje on moc dokumentu urzędowego; rejent w trakcie czynności sprawdza, czy osoba wyrażająca ostatnią wolę ma zdolność do czynności prawnych i nie działa pod przymusem; to w przyszłości ogranicza możliwości podważenia testamentu;
  • wykorzystanie przez testatora legalnych narzędzi do zarządzania majątkiem – system prawny w Polsce jest na tyle złożony, że trudno orientować się we wszystkich obowiązujących przepisach; współpracując z prawnikiem, unikniesz zawarcia w treści aktu niedozwolonych klauzul, a zastosujesz te, które będą realizowały Twoją wolę; wyjaśnimy Ci poszczególne pojęcia i skutki związane z ich stosowaniem;
  • ochrona dokumentu przed zniszczeniem, zgubieniem – oryginał dokumentu jest zabezpieczony przed celowym bądź przypadkowym uszkodzeniem, przez co minimalizuje się szansę na to, że wola spadkodawcy nie zostanie zrealizowana.

Testament notarialny dostarcza jasnych i wiążących instrukcji dotyczących dziedziczenia majątku. Spadkodawca może w nim precyzyjnie określić, komu i w jaki sposób chce przekazać swój majątek, co minimalizuje ryzyko konfliktów rodzinnych oraz sporów o spadek po jego śmierci. W naszej kancelarii istnieje również możliwość zawierania umów notarialnych – w tym także umowy darowizny, która pozwala jeszcze za życia zarządzać majątkiem. Notariusz, przy sporządzaniu testamentu notarialnego i innych dokumentów – może udzielić profesjonalnego doradztwa w sprawach testamentu. Pomaga to spadkodawcy sformułować swoje życzenia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, co zapewnia optymalne rozwiązania podatkowe i prawne.